Blås/Lågtryck

Genom att använda blåsmaskiner istället för kompressorer i de verksamheter som klarar sig med 1 bars tryck minska energiförbrukningen per kubik med 75%. Exempel på verksamheter är avloppsanläggningar, vattenrening, bryggerier, gruvor, fiskodlingar, pneumatisk transport och kylning. Blåsmaskinerna ger oljefri luft på 0,2 upp till 4 bar och de finns i kapacitetsspann från 20 till 55.000 m³/h.

  • För 0,4-4 bar

  • Ger stora energibesparingar

  • 20-56000 m&sup3/h