Förslag på förbättringar

Följande åtgärder kan hjälpa behövas för att undvika tryckfall:

 •  1. Använd grövre rör närmare kompressorn.
 • 2. Ledningarna kan kopplas som en ringledning. Då kommer luftflödet från
 • två håll.
 • 3. Placera en extra tank en bit från kompressorn. Den extra tanken kan buffra för korta intensiva luftflöden.
 • 4. För högre kontinuerligt flöde kan kompressorn behöva bytas till en större.

Låt inte kompressorn jobba i onödan: Så löser du problemet med tryckfall

Har du märkt att du har dåligt tryck i maskinerna längst ut på ledningen trots att kompressorn jobbar för fullt?

Då är det troligt att din tryckluftsanläggning har drabbats av tryckfall. Tryckluftsfallet i en 1/2″ledning på 100 meter vara stort.

En mutterdragare eller slipmaskin behöver ca 4-500 l/min för att kunna köras med full kapacitet. Hur kan du behålla rätt lufttryck för alla maskiner oavsett var de är placerade i din anläggning?

Varför uppstår tryckfall?

 • Tryckluftsfall kan bero på flera olika orsaker.
 • Ledningarna kan vara underdimensionerade Rör eller slang med för liten area nära kompressorn gör att trycket längre ut blir lidande. I det fallet fungerar de maskiner som är påkopplade nära kompressorn förmodligen utan problem medan andra maskiner som kopplats på efter dessa inte fungerar fullt lika bra.
 • Förgreningar långt ut på nätet Om ledningsnätet har många förgreningar kan detta orsaka tryckfall.
 • Kyltork och filter orsakar tryckfall När anläggningen dimensioneras är det viktigt att ta hänsyn till att kyltork och filter ofta orsakar tryckfall på ca 0,5 bar innan luften ens lämnat kompressorrummet.
 • Felinställd kompressor Är din kompressor inställd rätt? Kontakta en servicetekniker som hjälper dig att göra rätt inställningar. Att bara öka trycket i kompressorn avhjälper inte problemet – det kan istället skada verktygen närmast kompressorn.
 • Underdimensionerad kompressor Om kompressorn går hela tiden så är det troligt att den är underdimensionerad.