Alla tjänar på värmeåtervinning

En skruvkompressor omvandlar i stor sett all energi som krävs för att producera tryckluft till värme. Bara 4 % av energin finns i tryckluften, några procent strålar ut direkt från kompressorn och resten – nästan 94 % – finns kvar att utnyttja för återvinning!

Varför värma upp lokaler och t.ex. varmvatten med andra, kanske mindre miljövänliga energikällor när du i princip har en gratis värmekälla i huset?

Gitab bygger återvinningsanläggningar så att du kan utnyttja värmeenergin där den gör mest nytta.

Hör med oss vad återvinning kan göra för att förbättra ekonomin på din tryckluftsanläggning.