XAS 37-97

XA(T,H)S 37-97-serien av portabla luftkompressorer från Atlas Copco utgör ett innovativt sortiment av oljeinsprutade skruvkompressor med en hjulaxel.

Kompressorerna i 7-serien drivs av en 3-cylinders KUBOTA-motor eller en 2- eller 3-cylinders DEUTZ-motor och ger en driftsäker tryckluftskälla för drift av olika tryckluftsverktyg bl.a. mejselhammare, borrmaskiner, mutterdragare, slipmaskiner och hammare.

Egenskaper

 • Uppfyller alla kraven i 2000/14/EG, det senaste europeiska direktivet om buller från   utomhusmaskiner.
 • Mångårig erfarenhet och ständigt nya investeringar
 • Garanterad fri avgiven luftmängd enligt ISO 1217, utgåva 3 1996 bilaga D
 • Zincor-behandlade huvar och pulvermålat chassi med KTL-epoxibeläggning
 • Huv som kan öppnas helt samt avtagbara sidopaneler
 • Genomskinlig bränsletank med hög kapacitet
 • Få rörliga delar
 • Grupperade kontroller på en enda panel
 • Motorvarv anpassas till luftbehovet
 • Uppfyller avgaskraven i standarderna 97/68/EG Com III (Europa) och Tier II (USA)
 • Långa serviceintervall
 • Fullständig lista med tilläggsutrustning

Fördelar

 • Aggregaten kan även användas nattetid och i närheten av sjukhus, skolor och   bostadsområden. De uppfyller internationella bestämmelser.
 • Tre års full fabriksgaranti
 • Du får verkligen den angivna mängden luft, enligt mätvärden på utloppsventiler
 • Bättre korrosionsskydd och högre andrahandsvärde
 • Enkel åtkomst för service och underhåll
 • Lång drifttid utan bränslepåfyllning
 • Oöverträffad tillförlitlighet och lång livslängd
 • Enkla att övervaka och kontrollera
 • Ekonomisk effekt- och bränsleförbrukning och stabilt luftflöde
 • Uppfyller de hårdaste miljökraven
 • Låg driftkostnad
 • Anpassning

Teknik

 • Kapacitet: 32 – 89 l/s
 • Tryck: 7 till 12 bar(e)
 • Motor: KUBOTA eller DEUTZ diesel
 • Ljudnivå: Upp till 98 dB(A) enligt 2000/14/EG steg II

För fullständig information om XAS 37-97, ladda ner produkt-pdf här.