LE kolvkompressorer håller måttet

L-sortimentet med oljefria och oljesmorda kompressorer finns tillgängliga i ett antal produktvarianter som exakt matchar behoven hos en rad slutanvändare. De finns tillgängliga som standardenheter eller ”kärnenheter”, med möjligheten att lägga till ett antal standardtillval som ger flexibiliteten att matcha de individuella programkraven.

Specifikationer:

  • Teknik: Luftkylda kolvkompressorer
  • Kapacitet: FAD 3,0 till 29/l s
  • Tryck: Nominellt arbetstryck 10 bar
  • Motorstorlek: 1,5 till 15 kW
  • Ljudnivå: 65 till 86 dB(A)
blockKompressorblocket i basutförande innehåller ett luftinloppsfilter, skivventiler av rostfritt stål, grafitbehandlade kolvar av aluminium, aluminiumcylindrar med högt kiselinnehåll, mellankylare (2-stegsenheter), efterkylare, oljenivåbrytare (tre cylindrar) och en G-gängad utloppsanslutning.

powerpack Power Pack i basutförande innehåller ett kompressorblock,
en iec-/csa-/ul-godkänd motor direkt flänsansluten till blocket och tryckställaren eller magnetventilen.
basmonteradDen basmonterade kompressorn innehåller en iec-/csa-/ul-godkänd motor direkt flänsansluten till blocket och monterad på en balkram, installerad med komplett tryck och elektriskt reglerad.

behallarmonteradDen behållarmonterade enheten innehåller en iec-/csa-/ul-godkänd motor direkt flänsansluten till blocket.
fullfeatureFull-feature-enheten innehåller en iec-/csa-/ul-godkänd motor direkt flänsansluten till blocket och monterad på en CE-, ASME-, AS1210- eller LLMOM-godkänd behållare, installerad med komplett tryck och elektriskt reglerad.

vagnTrolleyenheten innehåller ett kompressorblock direktflänsad till en el- eller bensinmotor och den är monterad på en ram med hjul på och två inbyggda 8-liters behållare och specialhandtag för enkel transport. Dessutom finns en specialreglerande ventil installerad för belastningsfri drift.