DD, PD & QD FILTER 

När luften har komprimerats ökar koncentrationen av partiklar och fukt. Det skapar en skadlig slitande blandning som kan orsaka stora skador.

Instrument och verktyg kan sluta att fungera, sprutmålning ger dåligt slutresultat och inandningsluften blir ohälsosam. Underhållskostnaderna ökar och produkter förstörs.

Atlas Copcos utbud av DD-, PD-, DDp- och QD-filter ger luft av hög kvalitet från 9 till 7200 l/s vid nominella förhållanden, om de används i rätt kombinationer.

Vätskeuppsamlande- och partikelfilter för allmänna skyddsändamål som avlägsnar vatten och oljeaerosol ned till 0,1 mg/m (0,1 ppm) och partiklar ned till en 1 mikron.

Aktivt kol-filter som avlägsnar oljeångor och kolvätelukter med maximalt kvarvarande oljeinnehåll om 0,003 mg/m (0,003 ppm) och som installeras efter ett PD-filter.

Specifikationer:

  • Teknik: Högeffektiva in-line-tryckluftsfilter
  • Kapacitet: upp till 7200 l/s, upp till 15120 kubikfot/min nominellt
  • Tryck: Maximalt arbetstryck 16 bar
  • Partikelavskiljning: Ned till 0,01 mikron
  • Oljekoncentrering: Från 0,1 mg/m3 ned til 0,003 mg/m3