QDT

Inom farmaceutiska, livsmedels-, elektronik- och andra industrier där luftrenhet är ett ovillkorligt krav krävs ofta att oljeångor och lukter avlägsnas ur tryckluften. Det är exakt vad Atlas Copcos högeffektiva kolfilter gör. QDT-torn med aktivt kol kan via adsorption minska oljeresterna till under 0,003 mg/m³ vid 35 °C/95 °F och 7 bar inloppstryck. Tryckfallet är lågt och förblir minimalt under filtrets hela livslängd. Det är endast torn med aktivt kol som klarar att leverera ren luft av klass 1 i enlighet med ISO 8573-1.

Specifikationer:

  • Kapacitet FAD (l/s): 20 – 310 l/s
  • Kapacitet FAD (m³/h, cfm): 71.3 – 1115.4 m³/h
  • Tryck* 7 bar
  • * Nominellt tryck: 7 bar(e)/102 psig; temperatur 20 °C, 68 °F