Varmregenererande adsorbtionstorkar – när absolut torr luft är nödvändig

Vid många tillfällen är absolut torr luft ett måste. Instrumentluft, processer med snabb luftexpansion, transporter av torrt material, osv. …

Man har tagit fram många metoder för torkning av luft men det enda effektiva sättet att minska riskerna med problem på grund av vatten och att helt avlägsna vattnet, är att utnyttja den adsorptionsprocess som används i Atlas Copcos BD-adsorptionstork. Daggpunkter så låga som –70 °C kan uppnås.

Ditt val:

 • Robust, stabil, stadig och motståndskraftig
 • Tryckdaggpunkt –40 °C, som standard. Som tillval –70 °C, för extrema klimatförhållanden
 • Levereras komplett, med alla rör och anslutningar
 • Full PLC-kontroll av torkcykeln
 • Display för torkstatus och larm
 • Uppfyller de högsta kriterierna för luftberedning
 • Ett fullständigt sortiment som är anpassat till tryckluftinstallationen
 • Fördelarna med silikagel som torkmedel
 • Energibesparande temperaturgivare
 • Tyst drift
 • Ett mycket effektivt värmesystem
 • Daggpunktsindikator
 • Extra för- och efterfilter

Fördelar:

 • Absolut torr luft
 • Inga frysproblem
 • Ingen korrosion i tryckluftnätet
 • En kvalitetsprodukt
 • En helt tillförlitlig, kontinuerlig torkprocess
 • Enkel och billig installation
 • Låga underhållskostnader
 • Mycket låg energiförbrukning
 • Låga tryckfall
 • Garanterat låg daggpunkt

Specifikationer:

 • Teknik: Värmereaktiverade lufttorkar av adsorptionstyp
 • Nominell kapacitet: 260 till 3000 l/s, 552 till 6360 cfm
 • Tryck: 4 till 11 bar(e)
 • Tryckdaggpunkt: -40 °C till -70 °C