Kyltorkar som håller

Fukt kan skada tryckluftsystemet allvarligt … såvida du inte installerar en FD-tork.

Atlas Copco har ett brett utbud av nya FD-kyltorkar som passar befintliga installationer, och som eliminerar problem orsakade av fuktrester.

Ditt val:

 • Låga daggpunkter
 • Högeffektiv fuktavskiljning med automatisk avtappning
 • Kan levereras löst eller integrerat i kompressorn
 • Ett fullständigt sortiment för industrins behov
 • Konstruerade och utprovade för drift i alla klimat
 • Fullständig översikt över torkdriften
 • Luft- och vattenkylda versioner

Fördelar:

 • Köldmedel som uppfyller alla nu gällande och framtida bestämmelser
 • Enkel installation med hjälp av gaffeltruck – anslut torken och den är redo att tas i drift
 • Minimala krav på golvutrymme
 • Enkel tillgång till alla inre delar för underhåll
 • Ett heltäckande sortiment för dina användningsområden
 • Tillförlitlig drift dygnet runt
 • Energibesparing – låg strömförbrukning

Specifikationer:

 • Teknik: Luft- eller vattenkylda kyltorkar
 • Mängd: Nominell effekt från 7 till 1663 l/s
 • Tryck: Maximalt arbetstryck 10,5 till 20 bar(e)
 • Köldmedel: R 134a (FD7-60), R404a (FD90-1600)
 • Daggpunkt: Tryckdaggpunkt 3°C