Rörmärkning

Rördragning med tryckluft (och gaser) skall numera märkas. Gas under tryck avser generellt ett tryck över 2 bar. Märkningen skall visa vilket media det gäller, faropiktogram och en pil med strömningsriktningen. Märkningen skall vara väl synlig i närheten av ventiler och kopplingar. Märkningen skall sättas med ett sånt mellanrum att den alltid syns när man förflyttar sig längs ledningen. Vi har etiketter för märkning.