Energimätning för en kostnadseffektiv tryckluft

Energikostnader står för ca 75 % av den totala kostnaden för tryckluft. I snitt kan företag tjäna 30 – 70 % på att optimera tryckluftsutrustningen för verksamheten.

Med vår mätning slipper du gissa hur mycket luft och vilken kompressorkapacitet du behöver. Du får här en exakt bild av tryckluftsbehovet över tid och vi ger dig förslag på en ekonomisk anläggning. Mätningen sker under 14 dagar och kostar 3 000:-, en kostnad du snabbt tjänar in.
 Det vi föreslår kan röra sig om annan kompressor, ta bort strypningar i rörsystemet eller att skaffa en effektiv styrning av anläggningen.