Så  här utförs läckagetesten:

  1. Hela anläggningen inspekteras med Airnotes instrument. När en läcka eller annan säkerhetsrisk upptäcks tas ett foro med mobilen.
  2. Stället märks med lapp och felbeskrivning
  3. Två foton tas med mobilen och skickas via Airnotes app till den databas vi satt upp för ditt företag. Det ena fotot är en närbild, det andra på lite längre håll för att visa var i anläggningen felet är beläget.
  4. Drift- eller säkerhetsansvarig kan direkt se både vad som är fel och var i anläggningen felet är lokaliserat
  5. En arbetsorder kan skrivas ut till personal som ska åtgärda felet. Hanteringen av felrapportering blir enkel och risken för missförstånd minimeras tack vare bilderna och instruktionerna.Du kan även kontrollera att ordern kvitterats och åtgärdats.

Åtgärder efter läckagetest resulterar i:

  • minskad energiförbrukning
  • minskade CO2-utsläpp
  • minskade kostnader för drift & underhåll
  • minskade driftstörningar

Dubbel vinst och ökad driftsäkerhet med regelbundna läckagetest

Med Airnotes Underhåll läckagetest kan du enkelt söka igenom din tryckluftsanläggning för att hitta läckor. Samtidigt blir inspektionen ett säkerhetstest på hela anläggningen. När du söker efter läckor kan du passa på att rapportera om t.ex. slangar har lossnat eller ventiler sitter på fel arbetshöjd. Ett jobb men dubbelt resultat med andra ord!

Läckagesökning skall vara en naturlig del av det förebyggande underhållet. Ett lyckat resultat får du med en eller ett par grundliga genomsökningar per år i kombination med det dagliga underhållet.

Lönar det sig att göra ett läckagetest?

När det kommer till kritan är det antagligen kronor och ören som avgör hur du väljer att serva din tryckluftsanläggning. Det kan vara svårt att uppskatta vad det egentligen kostar att ha ett läckage i anläggningen – maskinen i andra änden kanske tuffar och går. Så vi tar ett konkret exempel:

Ett nyckeltal är att energikostnaden för produktion av tryckluft är 0,11 kWh / m³.

Du har en bläster som förbrukar 1 m³/min vid 7 bar. Om du betalar 0,8 kr/kWh för elen har du en kostnad på ca 5,28 kr för varje timme din bläster arbetar.

Om vi tänker oss att du fått ett läckage i anläggningen på 1 mm så läcker det ut ca 0,06 m³ luft/min. För att få fram rätt mängd tryckluft går det nu åt 0,4 kW. Kostnaden för ett sådant läckage dygnet runt året om skulle bli ca 2800 kr om du betalar 0,8 kr/kWh. Kanske läcker det på fler ställen?

Vad kostar då en läckagesökning? Det beror naturligtvis på anläggningens storlek. Och hur du vill arbeta. Men nu när vi vet vad ett läckage kostar är det lättare att avgöra om och hur ofta en läckagesökning spar pengar för ditt företag.

Nu är läckagetest ekonomiskt försvarbart även för mindre anläggningar

Många är rädda för dyra utgifter i samband med analys och översyn av anläggningen. Airnotes Underhåll är ett mycket ekonomiskt alternativ till traditionella läckageanalyser. Dessutom kan du välja själv hur du vill arbeta.

För att kunna använda systemet måste en databas installeras. Den ungefärliga kostnaden för detta är 5 000 kr. Den enda kostnad du betalar sedan är timdebitering om du vill ha hjälp att utföra analysen och åtgärda felen. Föredrar du att göra läckagetesten och åtgärda felen själv kan du hyra eller köpa apparaturen.