Regelbunden service är god tryckluftsekonomi

Låt oss sköta det löpande underhållet av din tryckluftsanläggning – det är ett bra sätt att få god ekonomi på tryckluften, förhindra driftstopp och andra obehagliga överraskningar. Dessutom får din maximal livslängd på din anläggning.

Naturligtvis gör vi en utryckning om det blir ett akut fel. Vi hjälper dig också med reservkapacitet när kompressorn gått sönder så att din produktion kan hållas igång.

Varför skall jag ha serviceavtal?

Visst är det lätt att tänka “jag ringer imorgon”. Med ett serviceavtal behöver du inte tänka alls! Vi håller reda på när det är dags för genomgång av din tryckluftsanläggning och meddelar i tid så att du kan göra ett planerat driftstopp om det behövs.

Med ett fast pris på grundservicen blir din ekonomiska planeringen enklare. Serviceavtalet läggs upp individuellt efter det behov som just ditt företag har.

Dessutom ger vi våra avtalskunder 10 % rabatt på specialservice. Ring oss och se vad ett serviceavtal kan göra för öka vinsten på din tryckluftsanläggning.