DS400 och DS500 är de intelligenta datainsamlarna för loggning och åtgärd. De samlar information från upp till 12 givare.

De identifierar automatiskt alla tryck-, flödes- och daggpunktsgivare och har dessutom stöd för temperaturgivare, strömtänger, pulsgivare, energiförbrukningsmätare och alla givare med analog utsignal. Detta gör dem till kompletta central för mätning och datainsamling överallt där kontroll av energiförbrukning är en viktig faktor. De kan integreras med överordnade system och går lätt att bygga ut.

Eventuella larm kan skickas via e-post, SMS eller visas på en saftblandare. De kan t ex styra ventiler. All information presenteras tydligt på den tryckkänsliga färgskärmen.

  • Kontrollerar processen

  • Larmar vid behov

  • Kan integreras med andra system