Mellanlagring

Mellanlagringstankar kan användas för att hålla trycket på en jämnare nivå i ett tryckluftsdistribueringssystem. Förutom att dimensionera systemet rätt fram till användaren kan detta göra att användaren inte märker av tryckfall i systemet på samma sätt. Tankar hittar du ”länk”