Begränsa kostnaderna för tryckluften

Om flera kompressorer styrs centralt med ett styrsystem kommer man att spara energi, minska underhållet och förbättra produktkvaliteten. Kompressorerna körs då utifrån vilka som är mest lämpade för ett visst effektuttag. Atlas Copcos ES centrala styrenheter är det mest effektiva sättet att styra detta. En ES styrenhet ger en central kontrollpunkt för tryckluftsnätet, den ser till att alla kompressorer körs optimalt. Resultatet är ett pålitligt och energieffektivt tryckluftsnät, vilket ger dig trygghet och håller kostnaderna nere.