Vakuumpumpar

Vi har ett brett utbud av vakuumpumpar för industrin. Vakuum för bland annat förpackningsindustrin, plast, tryckerier. Fler och fler företag ser fördelarna med centralvakuum – en större vakuumpump centralt placerad som ger hela produktionen kostnadseffektivt vakuum. Atlas Copcos vakuumpumpar har byggts för att ge låga servicekostnader. De är byggda av material som ger lång livslängd. Atlas Copco har t ex en ny serie skruvvakuumpumpar GHS VSD+ som tar liten plats på golvet, har låga servicekostnader och låg ljudnivå. För mindre behov kan GVS serien av lamellvakuumpumpar vara ett bra val.

Lamellvakuumpumpar

GVS Atlas Copco har en serie lamellvakuumpumpar som heter GVS. De har en kapacitet på från 20 till 365 m³/h och passar för användningsområden inom till exempel förpackning, snickeri och materialhantering. GVS pumpen arbetar med den beprövade oljetätade lamellvakuumpumpstekniken.

Ren teknik

GVS har en effektiv oljeseparationskrets som optimerats för att minimera oljedimman i den utpumpade luften. Backventilen på inloppet skyddar pumpen mot motrotation vid ett driftstopp.

Skruvvakuumpumpar

Atlas Copco har t ex en ny serie skruvvakuumpumpar GHS VSD+ som tar liten plats på golvet, har låga servicekostnader och låg ljudnivå. Här kommer allt du behöver för din vakuumanläggning i en snygg och kompakt enhet. Den passar väldigt bra som centralvakuumpump och ger ett kapacitetsintervall mellan 400 – 900 m³/h. För mindre behov kan GVS serien av lamellvakuumpumpar vara ett bra val.
Lågt energibehov
GHS VSD+ skruvvakuumpump förbrukar ca 50% mindre energi än andra tekniker. För att ytterligare kunna möta miljö och energikrav kan pumpen kopplas till en värmeåtervinningslösning för att ta vara på spillvärmen.

Servicebehov

GHS VSD+ är byggd för långa serviceintervaller och enkel service. Det gör att kostnaden för service genom antal pumpade m³ nlir låg.

Litet platsbehov

Den plats GHS VSD+ behöver är inte större än en Europapall.

Tillbehör

Vätskeavskiljare

Atlas Copcos vätskeavskiljare skyddar mot kondensat, aerosoler och vätskedroppar på sugsidan av vakuumpumpen.

Filter

Atlas Copco har insugningsfilter anpassat för applikation, kapacitet och tryckområde.

Tryckmätare

Atlas Copcos vakuummätare ger noggrann avläsning av önskat vakuum.

Vakuumtankar

Vakuumtankar hjälpa till att kontrollera de tryckförändringar i ett centralvakuumsystem

Backventiler och pumpavstängningsventiler
Ventiler kan skydda din pump vid ett driftstopp

Pumpstyrningar

Styrningar ökar effektiviteten i en installation med flera pumpar.