TRYCKLUFT I CONTAINER

Hyr eller köp ett mobilt kompreesorrum

Behöver du mer plats för din produktion? Eller ska ni bygga om ert kompressorrum och behöver tömma det? Lösningen kan vara att hyra eller köpa en containerbaserad tryckluftcentral från oss.

Våra containrar byggs utifrån de aktuella behoven för din produktion och förses med den utrustning som behövs för att ge rätt kapacitet och kvalitet på tryckluften. Containern levereras efter principen plug & play. Du är snabbt igång med produktionen.

VI hjälper dig att frigöra golvyta genom att förlägga kompressorrummet utanför pproduktionslokalen.

Andra installationer vi kan hjälpa dig med

Jag är intresserad av att titta på en containerlösning

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Please enter a valid phone number.
Please type your message.