KYLA & VÄRME

Miljövänligt och driftsäkert

Kyltork - Kyla tryckluft

Om tryckluften i din anläggning innehåller fukt kan du få onödiga problem. Vattenånga kan ge kondens i rörledningar och orsaka korrosion. Vattenånga i maskiner kan medföra produktionsstopp. Ett sätt att lösa problemet är att använda en kyltork. Det en kyltork gör är att sänka tryckluftens temperatur till 3 °C. Kyltorken sänker tryckluftens temperatur så att vattnet i luften kondenserar och kan avskiljas. Syftet med en kyltork är att få bort överflödig fukt i tryckluften.

En fungerande kyltork kan också bidra till att minska energikostnaderna genom att öka tryckluftens effektivitet. Genom att ta bort fukt från tryckluften minskar också risken för korrosion och andra skador på rörledningar och utrustning, vilket kan leda till kostsamma reparationer och produktionsstopp.

Förutom att regelbundet underhålla och byta ut kyltorken, är det också viktigt att välja rätt kyltork för din verksamhet och dess behov. Det finns olika typer av kyltorkar på marknaden med olika egenskaper och funktioner.

Vi installerar kyltorkar från Atlas Copco så att din produktion får optimala förutsättningar. Dessutom servar vi kyltorkar av alla fabrikat.

Vår personal är certifierad att arbetas med kyla

kylavarme_skillnad

Det är skillnad på kyla och kyla

Det är stor skillnad på att arbeta med kyla i lokaler och att kyla tryckluft. Om du ringer till någon som servar kylanläggningar så kommer de inte att ha rätt kunskaper för att lösa problemet med kondens i din tryckluftsanläggning.

Det krävs speciella kunskaper och ett individuellt certifikat för att få och kunna jobba med kylning av tryckluft på ett säkert sätt. Vi har personal som är certifierad att göra ingrepp i kylkretsar,

.

kylavarme_miljo

Specialkunskap för miljön skull

Många tänker nog på freon när vi säger köldmedie. Och precis som freon så var många tidigare köldmedia inte särskilt miljövänliga. Men det händer mycket på det här området och kunskap och teknik uppdateras i en rasande fart.

Freon finns nästan inte kvar idag och ozon, ett annat köldmedie, håller på att fasas ut. I stället används köldmediegas med låg global uppvärmningspotential (GWP).

Olika kyltorkar använder olika kylmedie beroende på vilken effekt man behöver och hur stor kyltorken är.

 

projekt_bergvarme

Värmeanläggningar som lönar sig

Uppvärmning av lokaler och bostäder är ofta en stor utgift. Genom att hitta en bra lösning för uppvärmning kan du sänka de kostnaderna.

Gitab installerar bl.a. luft-vattenpumpar och bergvärme.

 

Jag vill gärna ha hjälp att se över kylning av tryckluft

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Please enter a valid phone number.
Please type your message.