RÖRMÄRKNING

Tydliga upplysningar som höjer säkerheten

Rörmärkning av synliga rörledningar som transporterar en gas under tryck (generellt ett tryck på över 2 bar) är lag sedan 1:a juni 2015. Märkningen skall ange vilken gas som finns i ledningen och en pil ska visa gasens strömningsriktning. Namnet på gasen och färgmärkningen på den pil som anger strömningsriktningen bör ligga i linje med färgskalan i SIS 741. Etiketten ska också innehålla ett faropiktogramsom förklarar vilken risk som är förknippad med ledningen.

När vi tar hand om rörmärkninen vet du att de är märkta enligt kraven i AFS 2017:3.

Rörmärkning på rätt sätt

rormark_plac

Placeringen är viktig!

Rörmärkningen skall vara väl synlig i närheten av ventiler och kopplingar. Etiketterna skall sättas med ett sånt mellanrum att den alltid syns när man förflyttar sig längs ledningen

rormark_själv

Köp och märk själv

Vill du själv märka upp rören kan du köpa etiketter hos oss.

rormark_dyrt

Dyrt att inte göra rätt!

Nytt från 17 januari 2017 är reglerna om sanktionsavgifter för under­låtenhet att följa regelverket. Arbetsgivare som inte följer reglerna om märkning av rörledningar kan åläggas att betala en sanktionsavgift om 15 000 kr till 150 000 kr.

Jag vill gärna ha hjälp med märkning av våra rör

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Please enter a valid phone number.
Please type your message.