Tryckluftscentral

Installation och uppstart av skruvkompressor, luftbehållare, adsorbtionstork och kondensreningsverk.

Rördragning med AirNet aluminiumrör. Märkt efter dagens direktiv.

ProjekttypInstallation
Rördragning
Kundtyp
Bilindustrin
Utrustning
Skruvkompressor GA15+ 13bar, Luftbehållare 500l 16bar, Adsrobtionstork CD+25 och kondensreningverket OSC35.
Avtalstyp
Inköp

Jag är intresserad av effektiv tryckluft

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Please enter a valid phone number.
Please type your message.