Container

Behöver du mer plats för din produktion? Eller ska ni bygga om ert kompressorrum och behöver tömma det? Lösningen kan vara att hyra eller köpa en containerbaserad tryckluftcentral från oss. Våra containrar byggs utifrån behoven och utrustas med de utrustning som behövs för att ge den mängd tryckluftskapacitet, med den kvalitet på luften som förväntas.

  • Låga kostnader

  • Tar lite plats

  • Låg ljudnivå