INDUSTRIGAS

Vinster med att producera egen industrigas

Industrigas används i många tillverkningsprocesser inom kemikalie- och livsmedelsindustrin. Andra användningsområden är lödning av elektronik och laserskärning.. Det vanligaste idag är att köpa gasen på flaska eller lagra den i stora AGA-tankar utanför lokalen. Men det finns ett mer ekonomiskt och miljövänligt sätt – du kan producera din egen industrigas med hjälp av tryckluft som ni redan har i anläggningen. Dessutom är det enkelt att integrera en gasgenerator i befintliga tryckluftsinstallationer.

GITAB kan hjälpa dig att integrera industrigasproduktion i den tryckluftsanläggningen.

Industrigas – så funkar det

industrigas_fordel

Fördelar med att producera egen industrigas

 • Absolut lägsta kostnad per kilo eller kubikmeter

  Samma gas till under halva priset.

 • 100 % kontrollerad kvalitet

  Rätt kvalitet till rätt användningsområde.

 • Oberoende av logistik & transporter

  Säker produktion. Inga leveransstörningar.

 • Betala bara för det du använder

  Resurseffektiv - Inga förluster

 • Undvik farliga situationer och arbetsmoment

  Personalens säkerhet är ett stort ansvar.

industrigas_ren

Hur ren industrigas behöver du?

En gasgenerator producerar kväve och syre genom att isolera syre- eller kvävemolekyler ur tryckluft. Separationen sker antingen genom ett membran eller med PSA teknik (Pressure Swing Adsorption).

Membranseparation producerar 95-99,9 % rent kväve. Membranseparation passar bra när kraven på renhet inte är så höga som t.ex. för brandskydd (?) eller för att pumpa däck. Arbetsprincipen för membrangeneratorer är enkel - installationen kräver varken mycket plats eller underhåll. Den startar snabbt och arbetar tyst.

PSA-teknik används både för att producera kväve och syre med mycket hög renhetsgrad. Syret kan produceras med en renhet på 90 – 95 % och kväve med en renhet på 97 – 99,999 %. En fördel med PSA-generatorer är att den kräver ett luft med lägre tryck för att producera ett visst kväveflöde vilket ger låga driftskostnader.

Vi kan leverera upp till 300 bar.

projekt_gas

Stigbergsbryggeriet

Stigbergets Bryggeri är ett småskaligt hantverksbryggeri i Majorna, Göteborg som producerat öl sedan 2013.

Vid tillverkning av öl används nitrogen bl.a. för att flytta öl mellan olika tankar och för att rengöra burkar och flaskor innan ölet tappas upp. Vi installerade en NGP 25+ i den containerlösning som producerar tryckluft till anläggningen.

Genom att producera nitrogen från egen tryckluft kunde Stigbergets Bryggeri minska produktionskostnaderna avsevärt. För hälften av den kostnad som bryggeriet tidigare lagt på nitrogenflaskor får de nu både nitrogen och tryckluft. Dessutom slipper de hanteringen av nitrogenflaskorna vilket bland annat innebär färre transporter till och från bryggeriet.

Jag vill gärna spara in på kostnaderna och installera en gasgenerator

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Please enter a valid phone number.
Please type your message.