SERVICE TRYCKLUFTSANLÄGGNING

Nyckeln till effektiv och driftsäker produkton

Låt oss sköta det löpande underhållet av din tryckluftsanläggning. Det är ett enkelt sätt att få bra ekonomi på tryckluften, förhindra driftstopp och andra obehagliga överraskningar. Dessutom får din maximal livslängd på din anläggning.

Varför skall jag ha serviceavtal?

Naturligtvis gör vi en utryckning om det blir ett akut fel. Vi kan t.ex. hjälp dig med reservkapacitet om kompressorn gått sönder, så att din produktion kan hållas igång.

Men med ett serviceavtal kan du undvika att hamna i krislägen. Vi håller reda på när det är dags för genomgång av din tryckluftsanläggning och meddelar i tid så att du kan göra ett planerat driftstopp om det behövs.

  • Fast pris på grundservicen = enklare ekonomisk planering
  • Planerade driftstopp
  • Serviceavtalet läggs upp individuellt efter det behov som just ditt företag har.

Jag vill gärna ha en trygg tillgång på tryckluft med ett serviceavtal

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Please enter a valid phone number.
Please type your message.