Servicepartner för industrin

Tryckluft, vakuum och gas

relaterade_service

SERVICE

Vi finns alltid när du behöver oss! Vi servar våra avtalskunder regelbundet eller rycker in vid behov.

start_RISKANbedomning

Riskbedömning

Vi har utvecklat en tjänst där vi snabbt och effektivt inventerar och bedömer tryckluftsanläggningen enligt arbetsmiljöverkets AFS 2017:3

POWER TECH
POWER TECH

Mobila och portabla produkter som Atlas Copco tagit fram för bygg- och anläggningsindustrin. Vilka produkter behöver du på din arbetsplats?

ENERGIOPTIMERING
ENERGIOPTIMERING

Energikostnaden står för ca 70 % av kostnaden för att producera tryckluft och vakuum. Ta kontroll över förbrukningen och sänk kostnaderna med 30 - 70 %.

RÖRDRAGNING AIRNET
RÖRDRAGNING AIRNET

AIRnet är ett läckage- och korrosionsfritt rörsystem med 10 års garanti. För tryckluft, vakuum, kvävgas och andra inerta gaser.

TRYCKLUFT I CONTAINER
TRYCKLUFT I CONTAINER

Behöver nI mer golvyta i produktionen? Hyr en containerbaserad tryckluftcentral från GITAB och frigör golvutrymme. Enkelt och smart!

Jag vill gärna ha hjälp att bygga en optimerad tryckluftsanläggning

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Please enter a valid phone number.
Please type your message.