LÄCKSÖKNING

Täpp till hål som läcker luft och pengar

Läcksökning behöver inte vara svårt och är definitivt väl värt varenda krona. Varje liten läcka i anläggningen kostar nämligen pengar. Dels måste kompressorn jobba hårdare och drar mer energi, dels kan effektivitet och kvalitet i produktionen ävenntryas.

Vi använder KIMO läcksökare som kan identifiera så små läckor som 0,1 l/min. Med mätinstrumentet kan vi lämna en rapport som gör det enklat att åtgärda läckaget. .

Rapporten innehåller:

  • Foto på den del av tryckluftsledningen där läckpunkten finns

  • Uppgift om läckagets storlek i l/min

  • Beräkning av vad läckaget kostar per år

  • Förslag på åtgärd

Jag vill gärna täppa till alla hål som läcker luft och pengar

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Please enter a valid phone number.
Please type your message.