TRYCKLUFTSANLÄGGNING

Välj rätt lösning för din tryckluft

Tryckluft driver maskiner, flyttar produkter och blåser rent verktyg. Bland annat. Tryckluft används i mekaniska verkstäder och på bryggerier, i läkemedelsindustrin och på byggarbetsplatser. Du har säkert redan räknat ut att anläggningen i bilverkstaden skiljer sig från den i det kemiska labbet. Varje bransch har sina specifika krav på vad tryckluften ska uträtta och vilken kvalitet den måste hålla.
Knepet är att hitta rätt lösning utan att skjuta över målet. Du behöver till exempel inte tekniskt oljefri tryckluft för att blåsa rent en detalj. Det gäller att anpassa tryckluftsanläggningen efter rätt krav annars blir det onödigt dyrt. Och tvärt – om en rätt optimerad anläggning kan spara in pengar.

Vi hjälper dig att optimera din tryckluftsanläggning så att produktionskraven uppfylls till bästa, möjliga kostnad. Behöver du service för din tryckluftsanläggning? Vi erbjuder snabb service för tryckluftsanläggning.

Faktorer som påverkar din tryckluft

storlek

Välj rätt storlek

För att välja rätt storlek på kompressorn till din anläggning behöver du veta vilket tryck som är tillräckligt för att utföra en viss uppgift.

Du behöver också veta hur länge arbetet ska pågå och om det sker kontinuerligt eller i intervaller. Det bestämmer vilket flöde som krävs dvs hur många liter luft som måste flöda genom rören per sekund.

Uppgifter om vilket flöde ett specifikt tryck kräver kan du vanligtvis få av maskintillverkaren. Ännu säkrare uppgifter får du vid en tryckluftsrevision dvs när du gör en mätning på plats i anläggningen. Det kan vi på GITAB hjälpa till med.

Med en för liten kompressor skulle du få tryckfall i systemet och uppgiften skulle inte utföras. En för stor kompressor skulle använda onödigt mycket energi och ge ökade produktions- och servicekostnader.

Typ

Välj rätt kompressortyp

Den absolut vanligaste kompressorn är en oljedriven kolvkompressor. Kolvkompressorn passar bra när du behöver tryckluft temporärt t.ex. för att blåsa rent en detalj eller använda en spikpistol. Kolvkompressorn är enkel, kraftfull och billig båda att köpa och driva.

Om du behöver tillgång till tryckluft kontinuerligt ska du välja en skruvkompressor, Skruvkompressorer finns i olika storlekar och går att komplettera med utrustning som filter och torkar. En varvtalsdriven skruvkompressor (VSD-teknik) passar bra om din verksamhet pågår i skift och flödesbehovet varierar mellan skiften. Med VSD-tekniken kan du göra energibesparingar på mellan 35 och 50 procent!

Renhetsgrad

Hur ren tryckluft behöver du?

ISO 8573-2010 bestämmer hur ren tryckluften ska vara och anger olika renhetsklasser för olika branscher. Standarden tar hänsyn till förekomsten av tre föroreningar i tryckluften och anger vilka värden som är acceptabla. Renhetsgraden bestäms av hur stor mängd partiklar, vatten och olja som finns i tryckluften. Klasserna för en mekanisk verkstad kan t.ex. vara 1 - 4 - 2. Här kan du läsa mer om renhetsklasserna.

Hur ren luften blir beror på om du använder en oljesmord kompressor eller en oljefri. Tryckluften från en oljesmord kompressor kommer alltid att innehålla en liten mängd olja. Det går att rena tryckluften med filter ner till vad man kallar tekniskt oljefri tryckluft (Klass 1) som innehåller en minimal mängd olja.

En oljefri kompressor kan leverera tryckluft som är 100 % fri från olja (Klass 0). Oljefria kompressorer förekommer i t.ex livsmedels- och läkemedelsindustrin, på sjukhus och i installationer med känsliga instrument.

TRYCKLUFT

Med en helhetslösning kan hela anläggningen CE-certifieras

Oavsett vilka krav som gäller för din tryckluftsanläggning så kan GITAB tillsammans med Atlas Copco ta fram en helhetslösning som inbegriper behovsanalys, produkter, installation, driftsättning och besiktning.

Med det här upplägget kan vi CE-certifiera hela din tryckluftsanläggning. Och självklart kan du anlita oss för service av anläggningen - antingen vid behov eller genom ett serviceavtal.

Jag vill gärna ha hjälp att bygga en optimerad tryckluftsanläggning

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Please enter a valid phone number.
Please type your message.